Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin jest regulaminem świadczenia usługi hostingu w Gigasik.pl.

 2. Usługodawcą jest firma SP Trade Paweł Ściegienny, Gwardii Ludowej 92, 41-303 Dąbrowa Górnicza, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o numerze 36485/2009, zwana dalej Gigasik.pl.

 3. Gigasik.pl identyfikuje się numerami NIP: 6292406001 oraz REGON: 241306608.

 4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Gigasik.pl świadczenie usług.

 5. Konsument to osoba fizyczna zlecająca świadczenie usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Usługa serwera WWW to udostępnienie Klientowi powierzchni dyskowej oraz usług dostępnych na serwerze.

 7. Usługa wirtualnego serwera (VPS) to udostępnienie Klientowi powierzchni dyskowej, ustalonej ilości pamięci RAM i mocy obliczeniowej procesora.

 8. Usługa serwera dedykowanego to udostępnienie Klientowi fizycznego serwera dzierżawionego przez Gigasik.pl.

 9. Usługa konta pocztowego polega na udostępnieniu Klientowi skrzynki e-mailowej.

 10. Do korzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu.

 11. Wszelkie inne usługi świadczone przez Gigasik.pl są negocjowane indywidualnie.

 12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Gigasik.pl na daną usługę. Wszelkie warunki są dostępne na stronie.

 13. Zawierając umowę Klient oświadcza, iż zna ten regulamin i w całości go akceptuje.

 14. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 15. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

 16. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

 17. Obowiązującą wersją Regulaminu jest jego tekst w języku polskim.

 18. Tłumaczenia Regulaminu na inne języki dostępne są jedynie w celach informacyjnych.

 19. Okres abonamentowy to maksymalny czas, w którym Klient może wykorzystać udostępnione mu zasoby.

 20. Limit transferu jest to maksymalny dozwolony bez dodatkowych opłat ruch do i z serwera, spowodowany przez Klienta i odwiedzających jego serwer. Zwiększenie limitu możliwe jest po wpłacie zgodnej z cennikiem usług.

Ochrona danych osobowych

 1. Klient ma obowiązek podawania danych osobowych. Gigasik.pl przetwarza dane te dane oraz wymaga ich aktualizacji w Panelu klienta w przypadku ich zmiany.

Łamanie prawa

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z prawem obowiązującym na terenie RP oraz Unii Europejskiej.

 2. W przypadku zauważenia treści niezgodnych z regulaminem, Gigasik.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, poinformowania Klienta e-mailem o przyczynie usunięcia konta i NIE ZWRÓCENIA pieniędzy za pozostały czas trwania umowy.

 3. W przypadku kwestii spornych następuje czasowa blokada konta do uzyskania wyjaśnienia.

 4. Zaleca się unikanie treści kontrowersyjnych takich jak erotyka, pornografia, warez.

Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu wpłaty przez Gigasik.pl.

 2. W ciągu 14 dni umowa może zostać zerwana, a pieniądze odesłane do Klienta na jego żądanie. Jednak pieniądze zwracane są jedynie, jeśli ruch na serwerze w czasie jego działania nie przekroczy 1 GiB danych. Nie dotyczy to Klientów, którzy korzystają z 14-dniowego okresu promocyjnego.

 3. Faktury wystawiane są po otrzymaniu pieniędzy przez Gigasik.pl.

Przedłużenia

 1. Klient ma prawo do przedłużenia bieżącego okresu abonamentowego począwszy od 30 ostatnich dni jego trwania lub, w przypadku kończącego się limitu transferu, jako udostępnienie mu kolejnej porcji ruchu.

 2. Konto zostaje zablokowane na publiczny ruch po upływie okresu abonamentowego, a Klient ma 14 dni na pobranie swoich danych z serwera.

Płatności

 1. Płatności proszę kierować na rachunek:
  SP Trade Paweł Ściegienny
  ul. Gwardii Ludowej 92
  41-303 Dąbrowa Górnicza
  61 1140 2004 0000 3502 6372 1068
  W tytule proszę podać nazwę użytkownika. W przeciwnym wypadku wpłaty mogą nie zostać rozpoznane!

 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 3. Płatności elektroniczne można regulować dzięki formularzowi Płatności dostępnemu w Panelu klienta.

 4. Gigasik.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen, jednak w trakcie trwającego okresu abonamentowego nie pociąga to za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta. Przedłużany okres abonamentowy jest już na nowych warunkach.

Działania niedozwolone

 1. Klient nie może próbować złamać zabezpieczeń usług.

 2. Klient nie może działać celowo destrukcyjnie dla serwera.

 3. Klient nie może celowo utrudniać dostępu do usług innym.

 4. Nie pozwala się na obrażanie administratorów serwisu pod groźbą blokady konta na okres 30 dni.

 5. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu, Gigasik.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, bez zwrotu pieniędzy.

Domeny

 1. W zakresie rejestracji domen Gigasik.pl współpracuje z firmą OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, zwaną dalej OVH.

 2. W trakcie rejestracji pierwszej domeny Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez OVH, w celu rejestracji domeny.

 3. Gigasik.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane Klienta były przetwarzane tylko w celu rejestracji domeny.

 4. Od Klienta wymaga się zapoznania z treścią dokumentu http://www.ovh.pl/dlaklienta/dokumenty/ogolne_warunki_rejestracji_domen.pdf.

Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej prawa.

 2. Wszelkie spory rozwiązywane są w drodze postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin obowiązuje od 9 stycznia 2012 r.